Coccolietenkrijt

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Oorsprong

Coccolietenkrijt is een minerale substantie waarvan het hoofdbestanddeel een calciumcarbonaat is van een zachte structuur.

Dit calciumcarbonaat is het resultaat van de afzetting van miljarden microscopische zeediertjes die miljoenen jaren geleden op de zeebodem terechtkwamen.

Het is dus een gefossiliseerd fytoplankton samengesteld uit 80 miljard microscopische schelpjes per gram product.

Werking

 • Verhoogt de pH.
 • Versnelt de vorming van organische colloïdale deeltjes.
 • Activeert de mineralisatie van de bacteriën.

Door zijn uitzonderlijke microstructuur, zorgt Coccolietenkrijt voor een zeer sterke biologische activiteit.

In tegenstelling tot wat men zou denken, is het niet zo dat alle calciumcarbonaten met een zachte structuur de werking van Coccolietenkrijt bezitten.

Inderdaad, slechts enkele delen van onze bodemlagen zijn geschikt voor dit gebruik, en een zeer strikte selectie is opgelegd bij de ontginning.

Toepassingen

Onderzoek op het gebied van piscicultuur van vijvers en intensieve aquacultuur, bewijst dat een regelmatige behandeling met Coccolietenkrijt de bekomen resultaten aanzienlijk verbetert:

 • In een vijver van placicultuur, zal een regelmatige dosering van Coccolietenkrijt de biologische afbraak van het slib bevorderen en zo de essentiële voedingsstoffen vrijmaken die in het slib vastzitten. (o.a. fosfaten, nitraten, spoorelementen...) Het gebruik van meststoffen kan dus aanzienlijk verminderd worden.
 • Bij intensieve aquacultuur, zal een behandeling met Coccolietenkrijt de biologische vertering van het afval van vissen versnellen en zo de vorming van organisch bezinksel vermijden. De gezondheid van de vissen gaat er dus sterk op vooruit.

Met Coccolietenkrijt kunt u dus de verontreinigingsproblemen van het water oplossen:

 • Eutrofiëring en dichtslibbing van het water.
  Coccolietenkrijt herstelt het leven.
 • Troebel water.
  Coccolietenkrijt maakt het water weer helder door de stoffen in suspensie te versnellen.
 • Verzuring van het water door zure regen of harshoudende planten.
  Coccolietenkrijt neutraliseert de verzuring en stabiliseert de pH tot de meest gunstige waarde voor het dierlijk en plantaardig leven.

Coccolietenkrijt is niet giftig en helemaal niet schadelijk voor vissen, rivierkreeftjes of andere levende wezens. Zelfs in grote hoeveelheden zal Coccolietenkrijt geen enkel negatief effect hebben op fauna en flora.

Coccolietenkrijt is een 100% natuurlijk product.

Gebruik

Coccolietenkrijt is heel gemakkelijk toe te passen:

Voor wateroppervlakken kan Coccolietenkrijt gewoon met de schop of met een strooiboot verspreid worden.

De zeer fijne structuur van het product zorgt automatisch voor een gelijkmatige verdeling.

De beste werking van Coccolietenkrijt verkrijgt men in natuurlijke vijvers en vijvers met een natuurlijke bodem.

In beken en rivieren, worden zakken met Coccolietenkrijt op ondiepe plaatsen neergelegd, waar het product de tijd krijgt om zich met het water te vermengen. De pasta kan nadien met een hark in beweging gebracht worden. De dikke wolk zal met de stroming verdreven worden en zo het product op het slib laten zakken.

Periode

Van maart tot november. (Tijdens deze periode is de stofwisseling van het organisch leven het meest actief.)

Hoeveelheid

Een saneringsprogramma wordt het best gespreid over 2 à 3 opeenvolgende jaren:

 • Een eerste behandeling van 500 g/m2.
 • Gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 250 à 300 g/m2 tot men het gewenste resultaat heeft bekomen.

Omdat Coccolietenkrijt gedurende verschillende maanden werkzaam blijft, zal het gunstige effect lang na toepassingsperiode merkbaar zijn.

Het water zal haar biologisch evenwicht terug gevonden hebben en de eutrofiëring en dichtslibbing wordt gestopt.

Belangrijke opmerking: voor kleinere tuinvijvers in plasticfolie, polyester of beton dient de dosis gereduceerd te worden tot 50 g/m² wateroppervlak.