Vernevelapparatuur

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Waarom?

Vandaag de dag is het aanbod aan bestrijdingsmiddelen heel beperkt. Het is dan ook noodzakelijk om deze producten zo efficiënt mogelijk in te zetten. Door bestrijdingsmiddelen te vernevelen kan men de toepassing veel doeltreffender uitvoeren.

 

De voordelen van vernevelen zijn meerledig, hieronder een overzicht.

 • Sterke toename van doeltreffendheid van de actieve stof
 • Kleinere druppelgrootte = grotere contactoppervlak
 • Er is een zeer lange duur van blootstelling (doorgaans 5-6 uur)
 • De nevel dringt door tot de kleinste holten en spleten
 • Er kunnen geen planten vergeten of overgeslagen worden
 • Er is geen ‘drip off’
 • Gebruiksgemak: toepassingstijd is veel korter en minder arbeidsintensief
 • Veel minder water nodig waardoor de luchtvochtigheid niet verhoogt (lage schimmel druk).

 

Hoe?

Momenteel bestaan er 2 technieken om producten te vernevelen, namelijk warm en koud vernevelen.

De vernevelkwaliteit van een koude (ULV) en een warme vernevelaars is als gelijkwaardig te aanzien wanneer een gepast en kwalitatief toestel worden gekozen voor de toepassing.

De verschilpunten zijn eerder te vinden in manier van toepassen en het gebruik van het toestel. Hieronder bevindt zich een uiteenzetting van de verschilpunten.

 

WARME VERNEVELAARS
(fogger)
KOUDE VERNEVELAARS
(ULV) 
 Swingfog SN50  Fontan Twinstar
 • Lage kostprijs
 • Draagbaar
 • De nevel is duidelijk zichtbaar
 • Hoge toepassingssnelheid
 • Maakt zeer veel lawaai
 • In grote ruimten moet de gebruiker door de behandelde ruimte stappen
 • De gebruiker moet het toestel hanteren tijdens de behandeling
 • Niet-opgeleide gebruikers krijgen het toestel moeilijk gestart
 • Een slecht afgesteld toestel kan thermisch gevoelige stoffen (bv. permethrines) degraderen
 • Waterachtige mengsels hebben steeds een extra vernevelbuis nodig
 • De brandstof moet vers en op temperatuur zijn
 • De toestellen stoppen automatisch na de behandeling
 • De gebruiker hoeft niet in de buurt te zijn
 • De behandeling kan gestart worden op het ideale tijdstip
 • Werkt zowel voor mengsels op water als oliebasis
 • Het gewasbeschermingsmiddel kan nooit degraderen door warmte
 • Vlak voor het toestel moet een vrije zone van 20 m zijn
 • De omgeving moet min of meer rechthoekig of vierkant zijn
 • Langere toepassingsduur (werkt daarom zelfstandig)
 • De nevel is slechts weinig zichtbaar
 • Er moet elektriciteit aanwezig te zijn
 • Kostprijs is hoger dan warme vernevelaar

 

Keuze?

De keuze wordt voornamelijk bepaald door onderstaande punten:

 • Omgeving: vorm, oppervlakte, hoogte van de ruimte, ligging van de wandelgangen, beschikbare vernevelruimte
 • Prijs
 • Aanwezigheid elektriciteit
 • Warmtegevoeligheid van de actieve stof
 • Snelheid van toepassen
 • Totaalhoeveelheid van het productmengsel
 • Tijdstip van toepassen
 • Nood aan automatisering
 • Zichtbaarheid van de nevel
 • Persoonlijke voorkeur van de gebruiker

Meer info?

Op onderstaande links vindt u meer info.