Gloria (Code: Gloria)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig tot kort
 • stengels spreidend, dik tot normaal met sterke tot matige anthocyaanverkleuring
 • groot tot middelmatig, donkergroen tot groen blad, half open bladsilhouet
 • weinig bloeiend, witte bloemen
 • zeer weinig tot geen bessen

Knollen

 • langovaal
 • gele schil
 • geel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • groot tot middelmatig dik cilindrisch, sterk tot matig roodpaars en zwak tot zeer zwak behaard
 • kiemtop middelmatig tot klein met zeer lichte of geen anthocyaanverkleuring
 • matig tot weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Amex x Feldeslohn
Vroegrijpheid: 9: zeer vroeg, 8: vroeg
Kiemrust: 5: middenlang
Loofontwikkeling: 7: vrij goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 8: geel
Knolvorm: lo: langovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 7: goed
Drogestofgehalte: 7: goed, 6: matig
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie
Resistentie bladrolvirus: 7: redelijk resistent, 6: matig resistent
Resistentie virus A: 8: goede resistentie
Resistentie virus X: r: resistent
Resistentie virus Yn: 8: goede resistentie
Resistentie phytophthora (blad): 3: zeer vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 6: matig resistent
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 6: matig resistent
Resistentie stootblauw: 7: redelijk resistent
Beoordelingen