Eersteling (Code: Eersteling)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig tot kort
 • stengels half opgericht tot gericht, normaal tot dun met lichte anthocyaanverkleuring
 • groot tot middelmatig, groen tot lichtgroen blad, open tot matig open bladsilhouet
 • weinig bloeiend, witte bloemen
 • zeer weinig of geen bessen

Knollen

 • langovaal
 • gele, gladde tot matig gladde schil
 • lichtgeel vlees
 • zeer vlakogig

Lichtkiem

 • groot tot middelmatig, dun cilindrisch, matig tot matig tot zwak roodpaars en sterk behaard
 • kiemtop groot met lichte tot zeer lichte anthocyaanverkleuring
 • matig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Early Primrose x King Kidney
Vroegrijpheid: 9: zeer vroeg, 8: vroeg
Loofontwikkeling: 7: vrij goed, 6: middelmatig
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 6: lichtgeel
Knolvorm: lo: langovaal
Vlakheid van ogen: 9: zeer vlakogig
Grootte van de knollen: 7: groot, 6: middengroot
Opbrengst (rijp geoogst): 7: goed
Drogestofgehalte: 7: goed, 6: matig
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie
Resistentie bladrolvirus: 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie virus A: r: resistent
Resistentie virus X: 6: matig resistent
Resistentie virus Yn: 5: tamelijk vatbaar, 4: vatbaar
Resistentie phytophthora (blad): 2: extreem vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 5: tamelijk vatbaar
Wratziekte (fysio 1): v: vatbaar
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 4: vatbaar
Resistentie stootblauw: 7: redelijk resistent, 6: matig resistent
Beoordelingen